53 รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลโดยละเอียด
ย่าน:Florentin, Lev HaIr, Montefiore
ช่วงเวลา:เวลามาตรฐานอิสราเอล
เวลาท้องถิ่น:วันพุธ 18:04
รหัสโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:505254565758

ข้อมูลธุรกิจของ 53

ธุรกิจต่างๆ ใน 53  - ประเทศอิสราเอล

รหัสโทรศัพท์ตามเขตการปกครอง

Central District
Haifa
Jerusalem
Northern District
Southern District
ดูเพิ่มเติม