59 รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลโดยละเอียด
ช่วงเวลา:เวลามาตรฐานอิสราเอล
เวลาท้องถิ่น:วันพุธ 18:15
รหัสโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:565757 315858 3176 5

ข้อมูลธุรกิจของ 59

ธุรกิจต่างๆ ใน 59  - ประเทศอิสราเอล

รหัสโทรศัพท์ตามเขตการปกครอง

Central District
Haifa
Jerusalem
Northern District
Southern District
ดูเพิ่มเติม