รหัสโทรศัพท์ ในประเทศอิสราเอล    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +972

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
9นาตาเนียCentral Districtอิสราเอล171,676เวลาอิสราเอล10:51 พ.UTC+02
8เบียร์ชีบาSouthern Districtอิสราเอล186,600เวลาอิสราเอล10:51 พ.UTC+02
2เยรูซาเลมJerusalemอิสราเอล801,000เวลาอิสราเอล10:51 พ.UTC+02
3เยรูซาเลมJerusalemอิสราเอล801,000เวลาอิสราเอล10:51 พ.UTC+02
4เอเคอร์ (อิสราเอล)Northern Districtอิสราเอล45,603เวลาอิสราเอล10:51 พ.UTC+02
52Cellcomมือถืออิสราเอลเวลาอิสราเอล10:51 พ.UTC+02
52 71Cellcomโคเชอร์อิสราเอลเวลาอิสราเอล10:51 พ.UTC+02
52 76Cellcomโคเชอร์อิสราเอลเวลาอิสราเอล10:51 พ.UTC+02
53Hot Mobileมือถืออิสราเอลเวลาอิสราเอล10:51 พ.UTC+02
54Partner Communications - Orangeมือถืออิสราเอลเวลาอิสราเอล10:51 พ.UTC+02
54 84Orangeโคเชอร์อิสราเอลเวลาอิสราเอล10:51 พ.UTC+02
55 22Home Cellularมือถืออิสราเอลเวลาอิสราเอล10:51 พ.UTC+02
55 66Rami Levy Hashikma Marketingมือถืออิสราเอลเวลาอิสราเอล10:51 พ.UTC+02
55 88Alon Cellular - YouPhoneมือถืออิสราเอลเวลาอิสราเอล10:51 พ.UTC+02
56Wataniya Telecomมือถืออิสราเอลเวลาอิสราเอล10:51 พ.UTC+02
57Hot Mobileมือถืออิสราเอลเวลาอิสราเอล10:51 พ.UTC+02
57 31Mirsโคเชอร์อิสราเอลเวลาอิสราเอล10:51 พ.UTC+02
50 41Pelephoneโคเชอร์อิสราเอลเวลาอิสราเอล10:51 พ.UTC+02
58 31Golan Telecomโคเชอร์อิสราเอลเวลาอิสราเอล10:51 พ.UTC+02
58 37Golan Telecomโคเชอร์อิสราเอลเวลาอิสราเอล10:51 พ.UTC+02
59Jawwaมือถืออิสราเอลเวลาอิสราเอล10:51 พ.UTC+02
72 2VoB Service (012 Smile)พิเศษอิสราเอลเวลาอิสราเอล10:51 พ.UTC+02
73 2Local Calls (Cellcom)พิเศษอิสราเอลเวลาอิสราเอล10:51 พ.UTC+02
73 3Local Business Telephone lines (Cellcom)พิเศษอิสราเอลเวลาอิสราเอล10:51 พ.UTC+02
73 7VoB Service (013 Netvision)พิเศษอิสราเอลเวลาอิสราเอล10:51 พ.UTC+02
74 7Local Calls (Orange)พิเศษอิสราเอลเวลาอิสราเอล10:51 พ.UTC+02
76 5VoB Service (Bezeq International service)พิเศษอิสราเอลเวลาอิสราเอล10:51 พ.UTC+02
76 88Local Calls (Bezeq)พิเศษอิสราเอลเวลาอิสราเอล10:51 พ.UTC+02
77Cable Phone Service (Hot)พิเศษอิสราเอลเวลาอิสราเอล10:51 พ.UTC+02
50Pelephoneมือถืออิสราเอลเวลาอิสราเอล10:51 พ.UTC+02
58Golan Telecomมือถืออิสราเอลเวลาอิสราเอล10:51 พ.UTC+02
หน้า 1