Tel Aviv District | รหัสไปรษณีย์ | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในTel Aviv District

เมืองที่มีประชากรสูงสุด Tel Aviv District    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +972

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
3เยรูซาเลมJerusalemอิสราเอล801,000เวลาอิสราเอล07:37 อ.UTC+02
4เอเคอร์ (อิสราเอล)Northern Districtอิสราเอล45,603เวลาอิสราเอล07:37 อ.UTC+02
9นาตาเนียCentral Districtอิสราเอล171,676เวลาอิสราเอล07:37 อ.UTC+02
หน้า 1