ประเทศอิหร่าน | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในประเทศอิหร่าน

เขตการบริหารหรือรัฐใน อิหร่าน    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +98

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
111SariOstān-e Māzandarānอิหร่าน255,396เวลาอิหร่าน08:20 พ.UTC+03:30
112SariOstān-e Māzandarānอิหร่าน255,396เวลาอิหร่าน08:20 พ.UTC+03:30
12SariOstān-e Māzandarānอิหร่าน255,396เวลาอิหร่าน08:20 พ.UTC+03:30
121ĀmolOstān-e Māzandarānอิหร่าน199,382เวลาอิหร่าน08:20 พ.UTC+03:30
122ChamestānOstān-e Māzandarānอิหร่านเวลาอิหร่าน08:20 พ.UTC+03:30
123อิหร่านเวลาอิหร่าน08:20 พ.UTC+03:30
124Zīr ĀbOstān-e Māzandarānอิหร่านเวลาอิหร่าน08:20 พ.UTC+03:30
131แรชต์Ostān-e Gīlānอิหร่าน594,590เวลาอิหร่าน08:20 พ.UTC+03:30
132Bandar-e AnzalīOstān-e Gīlānอิหร่าน110,826เวลาอิหร่าน08:20 พ.UTC+03:30
141อิหร่านเวลาอิหร่าน08:20 พ.UTC+03:30
142SīāhkalOstān-e Gīlānอิหร่านเวลาอิหร่าน08:20 พ.UTC+03:30
151SariOstān-e Māzandarānอิหร่าน255,396เวลาอิหร่าน08:20 พ.UTC+03:30
152SariOstān-e Māzandarānอิหร่าน255,396เวลาอิหร่าน08:20 พ.UTC+03:30
171GorgānOstān-e Golestānอิหร่าน244,937เวลาอิหร่าน08:20 พ.UTC+03:30
172อิหร่านเวลาอิหร่าน08:20 พ.UTC+03:30
173‘Alīābād-e KatūlOstān-e Golestānอิหร่านเวลาอิหร่าน08:20 พ.UTC+03:30
174Ostān-e Hamadānอิหร่านเวลาอิหร่าน08:20 พ.UTC+03:30
18GīlānOstān-e Lorestānอิหร่านเวลาอิหร่าน08:20 พ.UTC+03:30
181Bandar-e AnzalīOstān-e Gīlānอิหร่าน110,826เวลาอิหร่าน08:20 พ.UTC+03:30
182ĀstārāOstān-e Gīlānอิหร่าน39,065เวลาอิหร่าน08:20 พ.UTC+03:30
191ChālūsOstān-e Māzandarānอิหร่าน69,638เวลาอิหร่าน08:20 พ.UTC+03:30
192TonekābonOstān-e Māzandarānอิหร่าน37,501เวลาอิหร่าน08:20 พ.UTC+03:30
21เตหะรานOstān-e Tehrānอิหร่าน7.2 ล้านเวลาอิหร่าน08:20 พ.UTC+03:30
220อิหร่านเวลาอิหร่าน08:20 พ.UTC+03:30
221Khuzestanอิหร่านเวลาอิหร่าน08:20 พ.UTC+03:30
227Shahrak-e Bābā SalmānOstān-e Tehrānอิหร่านเวลาอิหร่าน08:20 พ.UTC+03:30
228อิหร่านเวลาอิหร่าน08:20 พ.UTC+03:30
229Robāţ KarīmOstān-e Tehrānอิหร่าน62,753เวลาอิหร่าน08:20 พ.UTC+03:30
231SemnānOstān-e Semnānอิหร่าน124,826เวลาอิหร่าน08:20 พ.UTC+03:30
232SemnānOstān-e Semnānอิหร่าน124,826เวลาอิหร่าน08:20 พ.UTC+03:30
241ZanjānOstān-e Zanjānอิหร่าน357,471เวลาอิหร่าน08:20 พ.UTC+03:30
242ZanjānOstān-e Zanjānอิหร่าน357,471เวลาอิหร่าน08:20 พ.UTC+03:30
251QomQomอิหร่าน900,000เวลาอิหร่าน08:20 พ.UTC+03:30
252QomQomอิหร่าน900,000เวลาอิหร่าน08:20 พ.UTC+03:30
255SāvehOstān-e Markazīอิหร่าน175,533เวลาอิหร่าน08:20 พ.UTC+03:30
256ParandakOstān-e Tehrānอิหร่านเวลาอิหร่าน08:20 พ.UTC+03:30
261คาราจAlborzอิหร่าน1.4 ล้านเวลาอิหร่าน08:20 พ.UTC+03:30
262Alborzอิหร่านเวลาอิหร่าน08:20 พ.UTC+03:30
263FashandakAlborzอิหร่านเวลาอิหร่าน08:20 พ.UTC+03:30
265DonbalīdAlborzอิหร่านเวลาอิหร่าน08:20 พ.UTC+03:30
27SemnānOstān-e Semnānอิหร่าน124,826เวลาอิหร่าน08:20 พ.UTC+03:30
273ShahrudOstān-e Semnānอิหร่าน131,889เวลาอิหร่าน08:20 พ.UTC+03:30
274AbarkūhYazdอิหร่านเวลาอิหร่าน08:20 พ.UTC+03:30
281กอซวีนOstān-e Qazvīnอิหร่าน333,635เวลาอิหร่าน08:20 พ.UTC+03:30
282Torbat-e Ḩeydarīyehจังหวัดโคราซานราซาวีอิหร่าน125,633เวลาอิหร่าน08:20 พ.UTC+03:30
284อิหร่านเวลาอิหร่าน08:20 พ.UTC+03:30
291VarāmīnOstān-e Tehrānอิหร่าน179,603เวลาอิหร่าน08:20 พ.UTC+03:30
292PīshvāOstān-e Tehrānอิหร่าน53,856เวลาอิหร่าน08:20 พ.UTC+03:30
311อิสฟาฮานIsfahanอิหร่าน1.5 ล้านเวลาอิหร่าน08:20 พ.UTC+03:30
312KhorramshahrKhuzestanอิหร่าน330,606เวลาอิหร่าน08:20 พ.UTC+03:30
หน้า 1ถัดไป