141 รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลโดยละเอียด
ช่วงเวลา:เวลาออมแสงอิหร่าน
เวลาท้องถิ่น:วันพฤหัสบดี 14:35
รหัสโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:1212112212414218

ธุรกิจต่างๆ ใน 141  - ประเทศอิหร่าน