141 รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลโดยละเอียด
ช่วงเวลา:เวลามาตรฐานอิหร่าน
เวลาท้องถิ่น:วันอังคาร 01:31
รหัสโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:1212112212414218