ประเทศอิหร่าน | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในประเทศอิหร่าน

เขตการบริหารหรือรัฐใน อิหร่าน    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +98

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
939Irancellมือถืออิหร่านเวลาอิหร่าน04:42 จ.UTC+03:30
938Irancellมือถืออิหร่านเวลาอิหร่าน04:42 จ.UTC+03:30
937Irancellมือถืออิหร่านเวลาอิหร่าน04:42 จ.UTC+03:30
936Irancellมือถืออิหร่านเวลาอิหร่าน04:42 จ.UTC+03:30
935Irancellมือถืออิหร่านเวลาอิหร่าน04:42 จ.UTC+03:30
934Kish-TCIมือถืออิหร่านเวลาอิหร่าน04:42 จ.UTC+03:30
9334Irancellมือถืออิหร่านเวลาอิหร่าน04:42 จ.UTC+03:30
9333Irancellมือถืออิหร่านเวลาอิหร่าน04:42 จ.UTC+03:30
9332Irancellมือถืออิหร่านเวลาอิหร่าน04:42 จ.UTC+03:30
9331Irancellมือถืออิหร่านเวลาอิหร่าน04:42 จ.UTC+03:30
933Taliyaมือถืออิหร่านเวลาอิหร่าน04:42 จ.UTC+03:30
932Taliyaมือถืออิหร่านเวลาอิหร่าน04:42 จ.UTC+03:30
931MTCEมือถืออิหร่านเวลาอิหร่าน04:42 จ.UTC+03:30
9304Irancellมือถืออิหร่านเวลาอิหร่าน04:42 จ.UTC+03:30
9303Irancellมือถืออิหร่านเวลาอิหร่าน04:42 จ.UTC+03:30
9302Irancellมือถืออิหร่านเวลาอิหร่าน04:42 จ.UTC+03:30
9301Irancellมือถืออิหร่านเวลาอิหร่าน04:42 จ.UTC+03:30
91MCIมือถืออิหร่านเวลาอิหร่าน04:42 จ.UTC+03:30
875BānehOstān-e Kordestānอิหร่าน104,799เวลาอิหร่าน04:42 จ.UTC+03:30
874อิหร่านเวลาอิหร่าน04:42 จ.UTC+03:30
872KāmyārānOstān-e Kordestānอิหร่าน61,642เวลาอิหร่าน04:42 จ.UTC+03:30
871SanandajOstān-e Kordestānอิหร่าน349,176เวลาอิหร่าน04:42 จ.UTC+03:30
866MaḩallātOstān-e Markazīอิหร่านเวลาอิหร่าน04:42 จ.UTC+03:30
865KhomeynOstān-e Markazīอิหร่าน77,425เวลาอิหร่าน04:42 จ.UTC+03:30
862ShāzandOstān-e Markazīอิหร่านเวลาอิหร่าน04:42 จ.UTC+03:30
861อะรากOstān-e Markazīอิหร่าน503,647เวลาอิหร่าน04:42 จ.UTC+03:30
86KākāreẕāOstān-e Lorestānอิหร่านเวลาอิหร่าน04:42 จ.UTC+03:30
852HamadānOstān-e Hamadānอิหร่าน528,256เวลาอิหร่าน04:42 จ.UTC+03:30
851MalāyerOstān-e Hamadānอิหร่าน176,573เวลาอิหร่าน04:42 จ.UTC+03:30
842Gonbad-e KāvūsOstān-e Golestānอิหร่าน131,416เวลาอิหร่าน04:42 จ.UTC+03:30
841ĪlāmOstān-e Īlāmอิหร่าน140,940เวลาอิหร่าน04:42 จ.UTC+03:30
838Mīān RāhānOstān-e Kermānshāhอิหร่านเวลาอิหร่าน04:42 จ.UTC+03:30
837KangāvarOstān-e Kermānshāhอิหร่าน53,414เวลาอิหร่าน04:42 จ.UTC+03:30
835Bosheh ZardOstān-e Lorestānอิหร่านเวลาอิหร่าน04:42 จ.UTC+03:30
834Sarpol-e Z̄ahābOstān-e Kermānshāhอิหร่าน51,611เวลาอิหร่าน04:42 จ.UTC+03:30
832KermānshāhOstān-e Kermānshāhอิหร่าน621,100เวลาอิหร่าน04:42 จ.UTC+03:30
831KermānshāhOstān-e Kermānshāhอิหร่าน621,100เวลาอิหร่าน04:42 จ.UTC+03:30
83KermānshāhOstān-e Kermānshāhอิหร่าน621,100เวลาอิหร่าน04:42 จ.UTC+03:30
812HamadānOstān-e Hamadānอิหร่าน528,256เวลาอิหร่าน04:42 จ.UTC+03:30
811HamadānOstān-e Hamadānอิหร่าน528,256เวลาอิหร่าน04:42 จ.UTC+03:30
792Marandจังหวัดอาเซอร์ไบจานตะวันออกอิหร่าน124,191เวลาอิหร่าน04:42 จ.UTC+03:30
791Jahromจังหวัดฟาร์สอิหร่านเวลาอิหร่าน04:42 จ.UTC+03:30
782‘Alīābād-e KatūlOstān-e Golestānอิหร่านเวลาอิหร่าน04:42 จ.UTC+03:30
781Lārจังหวัดฟาร์สอิหร่านเวลาอิหร่าน04:42 จ.UTC+03:30
773BorāzjānBushehrอิหร่าน86,059เวลาอิหร่าน04:42 จ.UTC+03:30
772Bandar-e TorkamanOstān-e Golestānอิหร่านเวลาอิหร่าน04:42 จ.UTC+03:30
771Bandar-e BūshehrBushehrอิหร่าน165,377เวลาอิหร่าน04:42 จ.UTC+03:30
766JāskHormozganอิหร่านเวลาอิหร่าน04:42 จ.UTC+03:30
765MīnābHormozganอิหร่าน70,790เวลาอิหร่าน04:42 จ.UTC+03:30
764KīshHormozganอิหร่าน20,922เวลาอิหร่าน04:42 จ.UTC+03:30
หน้า 1ถัดไป