Borāzjān | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในBorāzjān

    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +98

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
773BorāzjānBushehrอิหร่าน86,059เวลาอิหร่าน03:12 อ.UTC+04:30
หน้า 1


เมืองใกล้เคียง

เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสโทรศัพท์รหัสไปรษณีย์
DashtestanBushehrอิหร่าน544
Deh KohnehBushehrอิหร่าน692382
SarbastBushehrอิหร่าน773
VaḩdattīyehBushehrอิหร่าน773


หมวดหมู่สำหรับ Borāzjān