Kāshmar | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในKāshmar

    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +98

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
532Kāshmarจังหวัดโคราซานราซาวีอิหร่าน96,151เวลาอิหร่าน21:40 พ.UTC+03:30
หน้า 1


เมืองใกล้เคียง

เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสโทรศัพท์รหัสไปรษณีย์
Bāygจังหวัดโคราซานราซาวีอิหร่าน532
Kadkanจังหวัดโคราซานราซาวีอิหร่าน532
Rīvashจังหวัดโคราซานราซาวีอิหร่าน532
Shādmehrจังหวัดโคราซานราซาวีอิหร่าน532


หมวดหมู่สำหรับ Kāshmar