Ma‘dan-e Zīrāb | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในMa‘dan-e Zīrāb

    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +98

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
532Kāshmarจังหวัดโคราซานราซาวีอิหร่าน96,151เวลาอิหร่าน03:29 พ.UTC+03:30
หน้า 1


เมืองใกล้เคียง

เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสโทรศัพท์รหัสไปรษณีย์
KatālānOstān-e Tehrānอิหร่าน221
Marzī KolāOstān-e Māzandarānอิหร่าน112
Pol-e SefīdOstān-e Māzandarānอิหร่าน124
Zīr ĀbOstān-e Māzandarānอิหร่าน732124


หมวดหมู่สำหรับ Ma‘dan-e Zīrāb