Ostān-e Qazvīn | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในOstān-e Qazvīn

เมืองที่มีประชากรสูงสุด Ostān-e Qazvīn    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +98

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
112SariOstān-e Māzandarānอิหร่าน255,396เวลาอิหร่าน08:04 อา.UTC+03:30
122ChamestānOstān-e Māzandarānอิหร่านเวลาอิหร่าน08:04 อา.UTC+03:30
132Bandar-e AnzalīOstān-e Gīlānอิหร่าน110,826เวลาอิหร่าน08:04 อา.UTC+03:30
173‘Alīābād-e KatūlOstān-e Golestānอิหร่านเวลาอิหร่าน08:04 อา.UTC+03:30
174Ostān-e Hamadānอิหร่านเวลาอิหร่าน08:04 อา.UTC+03:30
232SemnānOstān-e Semnānอิหร่าน124,826เวลาอิหร่าน08:04 อา.UTC+03:30
242ZanjānOstān-e Zanjānอิหร่าน357,471เวลาอิหร่าน08:04 อา.UTC+03:30
252QomQomอิหร่าน900,000เวลาอิหร่าน08:04 อา.UTC+03:30
262Alborzอิหร่านเวลาอิหร่าน08:04 อา.UTC+03:30
281กอซวีนOstān-e Qazvīnอิหร่าน333,635เวลาอิหร่าน08:04 อา.UTC+03:30
282Torbat-e Ḩeydarīyehจังหวัดโคราซานราซาวีอิหร่าน125,633เวลาอิหร่าน08:04 อา.UTC+03:30
292PīshvāOstān-e Tehrānอิหร่าน53,856เวลาอิหร่าน08:04 อา.UTC+03:30
312KhorramshahrKhuzestanอิหร่าน330,606เวลาอิหร่าน08:04 อา.UTC+03:30
335Shahr-e KordOstān-e Chahār Maḩāl va Bakhtīārīอิหร่าน129,153เวลาอิหร่าน08:04 อา.UTC+03:30
342KermanKermanอิหร่าน577,514เวลาอิหร่าน08:04 อา.UTC+03:30
352YazdYazdอิหร่าน477,905เวลาอิหร่าน08:04 อา.UTC+03:30
382Khvoyจังหวัดอาเซอร์ไบจานตะวันตกอิหร่าน175,370เวลาอิหร่าน08:04 อา.UTC+03:30
422Malekānจังหวัดอาเซอร์ไบจานตะวันออกอิหร่านเวลาอิหร่าน08:04 อา.UTC+03:30
423Mīānehจังหวัดอาเซอร์ไบจานตะวันออกอิหร่านเวลาอิหร่าน08:04 อา.UTC+03:30
424Khvājehจังหวัดอาเซอร์ไบจานตะวันออกอิหร่านเวลาอิหร่าน08:04 อา.UTC+03:30
432Shīrvānจังหวัดโคราซานเหนืออิหร่าน82,790เวลาอิหร่าน08:04 อา.UTC+03:30
443Salmāsจังหวัดอาเซอร์ไบจานตะวันตกอิหร่าน81,606เวลาอิหร่าน08:04 อา.UTC+03:30
452ArdabīlOstān-e Ardabīlอิหร่าน410,753เวลาอิหร่าน08:04 อา.UTC+03:30
482Būkānจังหวัดอาเซอร์ไบจานตะวันตกอิหร่าน213,331เวลาอิหร่าน08:04 อา.UTC+03:30
532Kāshmarจังหวัดโคราซานราซาวีอิหร่าน96,151เวลาอิหร่าน08:04 อา.UTC+03:30
535Gonābādจังหวัดโคราซานราซาวีอิหร่าน43,465เวลาอิหร่าน08:04 อา.UTC+03:30
543Khāshจังหวัดซิสถานและบาลูจิสถานอิหร่าน69,603เวลาอิหร่าน08:04 อา.UTC+03:30
544Shahr-e KordOstān-e Chahār Maḩāl va Bakhtīārīอิหร่าน129,153เวลาอิหร่าน08:04 อา.UTC+03:30
546Nīkshahrจังหวัดซิสถานและบาลูจิสถานอิหร่านเวลาอิหร่าน08:04 อา.UTC+03:30
582Shahr-e KordOstān-e Chahār Maḩāl va Bakhtīārīอิหร่าน129,153เวลาอิหร่าน08:04 อา.UTC+03:30
612BahārOstān-e Hamadānอิหร่าน28,645เวลาอิหร่าน08:04 อา.UTC+03:30
632KhorramshahrKhuzestanอิหร่าน330,606เวลาอิหร่าน08:04 อา.UTC+03:30
672AghajariKhuzestanอิหร่าน21,785เวลาอิหร่าน08:04 อา.UTC+03:30
711ชีราซจังหวัดฟาร์สอิหร่าน1.2 ล้านเวลาอิหร่าน08:04 อา.UTC+03:30
712Ḩājjīābādจังหวัดฟาร์สอิหร่านเวลาอิหร่าน08:04 อา.UTC+03:30
722Ḩājjīābādจังหวัดฟาร์สอิหร่านเวลาอิหร่าน08:04 อา.UTC+03:30
812HamadānOstān-e Hamadānอิหร่าน528,256เวลาอิหร่าน08:04 อา.UTC+03:30
862ShāzandOstān-e Markazīอิหร่านเวลาอิหร่าน08:04 อา.UTC+03:30
872KāmyārānOstān-e Kordestānอิหร่าน61,642เวลาอิหร่าน08:04 อา.UTC+03:30
875BānehOstān-e Kordestānอิหร่าน104,799เวลาอิหร่าน08:04 อา.UTC+03:30
หน้า 1