รหัสโทรศัพท์ ในประเทศอิเควทอเรียลกินี

เขตการบริหารหรือรัฐใน อิเควทอเรียลกินี


เมืองที่มีประชากรสูงสุด ประเทศอิเควทอเรียลกินี


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +240

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
222GETESAมือถืออิเควทอเรียลกินีเวลาแอฟริกาตะวันตก03:18 ศ.UTC+01
551HiTs G.E. S.A.มือถืออิเควทอเรียลกินีเวลาแอฟริกาตะวันตก03:18 ศ.UTC+01
7อิเควทอเรียลกินีเวลาแอฟริกาตะวันตก03:18 ศ.UTC+01
8San Antonio de PaléProvincia de Annobónอิเควทอเรียลกินี4,433เวลาแอฟริกาตะวันตก03:18 ศ.UTC+01
9อิเควทอเรียลกินีเวลาแอฟริกาตะวันตก03:18 ศ.UTC+01
หน้า 1