ประเทศฮอนดูรัส | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในประเทศฮอนดูรัส


เมืองที่มีประชากรสูงสุด ประเทศฮอนดูรัส


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +504

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
2200ฮอนดูรัสเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ20:25 พฤ.UTC-06
2201ฮอนดูรัสเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ20:25 พฤ.UTC-06
2209ฮอนดูรัสเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ20:25 พฤ.UTC-06
2211ฮอนดูรัสเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ20:25 พฤ.UTC-06
2212ฮอนดูรัสเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ20:25 พฤ.UTC-06
2213ฮอนดูรัสเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ20:25 พฤ.UTC-06
2216ฮอนดูรัสเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ20:25 พฤ.UTC-06
2220ฮอนดูรัสเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ20:25 พฤ.UTC-06
2221ฮอนดูรัสเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ20:25 พฤ.UTC-06
2222ฮอนดูรัสเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ20:25 พฤ.UTC-06
2223ฮอนดูรัสเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ20:25 พฤ.UTC-06
2224Cerro GrandeDepartamento de Francisco Morazánฮอนดูรัส1,093เวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ20:25 พฤ.UTC-06
2225ฮอนดูรัสเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ20:25 พฤ.UTC-06
2226ฮอนดูรัสเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ20:25 พฤ.UTC-06
2227ฮอนดูรัสเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ20:25 พฤ.UTC-06
2228ฮอนดูรัสเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ20:25 พฤ.UTC-06
2229El OcoteDepartamento de Yoroฮอนดูรัส1,908เวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ20:25 พฤ.UTC-06
2230ฮอนดูรัสเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ20:25 พฤ.UTC-06
2231ฮอนดูรัสเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ20:25 พฤ.UTC-06
2232ฮอนดูรัสเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ20:25 พฤ.UTC-06
2233ฮอนดูรัสเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ20:25 พฤ.UTC-06
2234ฮอนดูรัสเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ20:25 พฤ.UTC-06
2235ฮอนดูรัสเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ20:25 พฤ.UTC-06
2236ฮอนดูรัสเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ20:25 พฤ.UTC-06
2237ฮอนดูรัสเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ20:25 พฤ.UTC-06
2238ฮอนดูรัสเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ20:25 พฤ.UTC-06
2239ฮอนดูรัสเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ20:25 พฤ.UTC-06
2240ฮอนดูรัสเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ20:25 พฤ.UTC-06
2245ฮอนดูรัสเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ20:25 พฤ.UTC-06
2246ฮอนดูรัสเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ20:25 พฤ.UTC-06
2255ฮอนดูรัสเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ20:25 พฤ.UTC-06
2257ฮอนดูรัสเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ20:25 พฤ.UTC-06
2290ฮอนดูรัสเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ20:25 พฤ.UTC-06
2291ฮอนดูรัสเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ20:25 พฤ.UTC-06
2423ฮอนดูรัสเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ20:25 พฤ.UTC-06
2424SabáDepartamento de Colónฮอนดูรัส9,666เวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ20:25 พฤ.UTC-06
2425UtilaDepartamento de Islas de la Bahíaฮอนดูรัสเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ20:25 พฤ.UTC-06
2429ฮอนดูรัสเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ20:25 พฤ.UTC-06
2431ฮอนดูรัสเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ20:25 พฤ.UTC-06
2433ArenalDepartamento de Yoroฮอนดูรัส1,722เวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ20:25 พฤ.UTC-06
2434TrujilloDepartamento de Colónฮอนดูรัส9,646เวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ20:25 พฤ.UTC-06
2435ฮอนดูรัสเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ20:25 พฤ.UTC-06
2436La Masicaจังหวัดอัตลันตีดาฮอนดูรัส4,022เวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ20:25 พฤ.UTC-06
2438Bonito OrientalDepartamento de Colónฮอนดูรัส3,732เวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ20:25 พฤ.UTC-06
2439ฮอนดูรัสเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ20:25 พฤ.UTC-06
2440ฮอนดูรัสเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ20:25 พฤ.UTC-06
2441La Ceibaจังหวัดอัตลันตีดาฮอนดูรัสเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ20:25 พฤ.UTC-06
2442ฮอนดูรัสเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ20:25 พฤ.UTC-06
2443ฮอนดูรัสเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ20:25 พฤ.UTC-06
2444TocoaDepartamento de Colónฮอนดูรัส30,785เวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ20:25 พฤ.UTC-06
หน้า 1ถัดไป