71 รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลโดยละเอียด
ช่วงเวลา:เวลามาตรฐานยุโรปกลาง
เวลาท้องถิ่น:วันศุกร์ 14:32
รหัสโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:707273747576