Bekes County | รหัสไปรษณีย์ | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในBekes County

เมืองใน Bekes County


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +36

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
66BékéscsabaBekes Countyฮังการี65,206เวลายุโรปกลาง13:10 ศ.UTC+01
68OrosházaBekes Countyฮังการี31,373เวลายุโรปกลาง13:10 ศ.UTC+01
หน้า 1