Szigetszentmiklós | รหัสไปรษณีย์ | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในSzigetszentmiklós

    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +36

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
24SzigetszentmiklósPest megyeฮังการี24,874เวลายุโรปกลาง06:42 อา.UTC+02
หน้า 1


เมืองใกล้เคียง

เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสโทรศัพท์รหัสไปรษณีย์
BiatorbágyPest megyeฮังการี8,6322320512052
GödöllőPest megyeฮังการี32,374282100210121022103เพิ่มเติม
MonorPest megyeฮังการี21,72029220022012202
SzentendrePest megyeฮังการี23,606262000200120022003


หมวดหมู่สำหรับ Szigetszentmiklós