อุลซัน | รหัสไปรษณีย์ | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในอุลซัน

    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +82

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
52อุลซันอุลซันเกาหลีใต้962,865เวลาเกาหลี00:55 อ.UTC+09
หน้า 1
หมวดหมู่สำหรับ อุลซัน