แทจ็อน | รหัสไปรษณีย์ | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในแทจ็อน

เมืองใน แทจ็อน


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +82

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
42แทจ็อนแทจ็อนเกาหลีใต้1.5 ล้านเวลาเกาหลี13:53 พ.UTC+09
หน้า 1