14 รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลโดยละเอียด
ช่วงเวลา:เวลามาตรฐานเกาหลี
เวลาท้องถิ่น:วันอาทิตย์ 07:56
รหัสโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:101112131617

ธุรกิจต่างๆ ใน 14  - ประเทศเกาหลีใต้