53 รหัสโทรศัพท์

แทกู | ประเทศเกาหลีใต้

แทกู (เกาหลี: 대구광역시; อังกฤษ: Daegu) เป็นพื้นที่นครบาลที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของเกาหลี เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสี่ของประเทศ ด้วยจำนวนประชากรกว่าสองล้านห้าแสนคน แตกูยังเป็นศูนย์กลางการทอผ้าของประเทศ และเป็นเมืองที่มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ในป..  ︎  Wikipedia.org
ข้อมูลโดยละเอียด
เมือง:แทกู
ย่าน:신천동
ช่วงเวลา:เวลามาตรฐานเกาหลี
เวลาท้องถิ่น:วันอาทิตย์ 06:41
รหัสโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:415051525455

ข้อมูลธุรกิจของ 53

ธุรกิจต่างๆ ใน 53  - แทกู