รหัสโทรศัพท์ ในประเทศเกาหลีใต้    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +82

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
80Toll-freeพิเศษเกาหลีใต้เวลาเกาหลี00:54 อา.UTC+09
70VoIPมือถือเกาหลีใต้เวลาเกาหลี00:54 อา.UTC+09
64Jeju-siJeju-doเกาหลีใต้408,364เวลาเกาหลี00:54 อา.UTC+09
63Jeonjuจังหวัดช็อลลาเหนือเกาหลีใต้711,424เวลาเกาหลี00:54 อา.UTC+09
62ควังจูควังจูเกาหลีใต้1.4 ล้านเวลาเกาหลี00:54 อา.UTC+09
61เกาหลีใต้เวลาเกาหลี00:54 อา.UTC+09
60Telephone based intelligent serviceพิเศษเกาหลีใต้เวลาเกาหลี00:54 อา.UTC+09
55Changwonจังหวัดคย็องซังใต้เกาหลีใต้550,000เวลาเกาหลี00:54 อา.UTC+09
54Kumiจังหวัดคย็องซังเหนือเกาหลีใต้เวลาเกาหลี00:54 อา.UTC+09
53แทกูแทกูเกาหลีใต้2.6 ล้านเวลาเกาหลี00:54 อา.UTC+09
52อุลซันอุลซันเกาหลีใต้962,865เวลาเกาหลี00:54 อา.UTC+09
51ปูซานปูซานเกาหลีใต้3.7 ล้านเวลาเกาหลี00:54 อา.UTC+09
50Personal number serviceพิเศษเกาหลีใต้เวลาเกาหลี00:54 อา.UTC+09
43Fuyoจังหวัดชุงช็องใต้เกาหลีใต้32,642เวลาเกาหลี00:54 อา.UTC+09
42แทจ็อนแทจ็อนเกาหลีใต้1.5 ล้านเวลาเกาหลี00:54 อา.UTC+09
41Fuyoจังหวัดชุงช็องใต้เกาหลีใต้32,642เวลาเกาหลี00:54 อา.UTC+09
33T’aebaekจังหวัดคังว็อน (ประเทศเกาหลีใต้)เกาหลีใต้48,962เวลาเกาหลี00:54 อา.UTC+09
32อินช็อนอินช็อนเกาหลีใต้2.6 ล้านเวลาเกาหลี00:54 อา.UTC+09
31ควังจู (จังหวัดคย็องกี)จังหวัดคย็องกีเกาหลีใต้81,780เวลาเกาหลี00:54 อา.UTC+09
30UMSพิเศษเกาหลีใต้เวลาเกาหลี00:54 อา.UTC+09
2โซลโซลเกาหลีใต้10.3 ล้านเวลาเกาหลี00:54 อา.UTC+09
19Mobile Phonesมือถือเกาหลีใต้เวลาเกาหลี00:54 อา.UTC+09
18Mobile Phonesมือถือเกาหลีใต้เวลาเกาหลี00:54 อา.UTC+09
17Mobile Phonesมือถือเกาหลีใต้เวลาเกาหลี00:54 อา.UTC+09
16Mobile Phonesมือถือเกาหลีใต้เวลาเกาหลี00:54 อา.UTC+09
14Point-to-Point Protocol Accessพิเศษเกาหลีใต้เวลาเกาหลี00:54 อา.UTC+09
13Mobile Phonesมือถือเกาหลีใต้เวลาเกาหลี00:54 อา.UTC+09
12Mobile Phonesมือถือเกาหลีใต้เวลาเกาหลี00:54 อา.UTC+09
11Mobile Phonesมือถือเกาหลีใต้เวลาเกาหลี00:54 อา.UTC+09
10Mobile Phonesมือถือเกาหลีใต้เวลาเกาหลี00:54 อา.UTC+09
หน้า 1