1129 รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลโดยละเอียด
ช่วงเวลา:เวลามาตรฐานแอฟริกาตะวันตก
เวลาท้องถิ่น:วันพฤหัสบดี 21:05
รหัสโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:02020 2120 2220 2420 25