20 21 รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลโดยละเอียด
ช่วงเวลา:เวลามาตรฐานแอฟริกาตะวันตก
เวลาท้องถิ่น:วันพฤหัสบดี 21:22
รหัสโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:2020 2220 2420 2520 2621