20 22 รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลโดยละเอียด
ช่วงเวลา:เวลามาตรฐานแอฟริกาตะวันตก
เวลาท้องถิ่น:วันอังคาร 03:12
รหัสโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:2020 2120 2420 2520 2620 27