20 24 รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลโดยละเอียด
ช่วงเวลา:เวลามาตรฐานแอฟริกาตะวันตก
เวลาท้องถิ่น:วันพฤหัสบดี 20:25
รหัสโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:2020 2120 2220 2520 2620 27