21 32 รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลโดยละเอียด
ช่วงเวลา:เวลามาตรฐานแอฟริกาตะวันตก
เวลาท้องถิ่น:วันอังคาร 01:55
รหัสโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:2121 3021 3121 3321 3421 35