22 49 รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลโดยละเอียด
ช่วงเวลา:เวลามาตรฐานแอฟริกาตะวันตก
เวลาท้องถิ่น:วันอังคาร 01:58
รหัสโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:2222 4122 4322 4622 5022 51