22 59 รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลโดยละเอียด
ช่วงเวลา:เวลามาตรฐานแอฟริกาตะวันตก
เวลาท้องถิ่น:วันพฤหัสบดี 20:42
รหัสโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:22 5022 5122 5222 5322 5422 55