Zou Department | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในZou Department

เมืองใน Zou Department


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +229

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
22 50อาบอแมZou Departmentเบนิน82,154เวลาแอฟริกาตะวันตก20:00 พฤ.UTC+01
22 51BohiconZou Departmentเบนิน125,092เวลาแอฟริกาตะวันตก20:00 พฤ.UTC+01
22 52CovéZou Departmentเบนิน38,566เวลาแอฟริกาตะวันตก20:00 พฤ.UTC+01
หน้า 1