รหัสโทรศัพท์ ในประเทศเบลารุส    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +375

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
15กรอดโนGrodno Oblastเบลารุส317,365เวลามอสโก05:27 ศ.UTC+03
1511BerestovitsaGrodno Oblastเบลารุสเวลามอสโก05:27 ศ.UTC+03
1512เบลารุสเวลามอสโก05:27 ศ.UTC+03
1513SvislachMinsk Oblastเบลารุส4,200เวลามอสโก05:27 ศ.UTC+03
1514ShchuchinGrodno Oblastเบลารุส15,700เวลามอสโก05:27 ศ.UTC+03
1515เบลารุสเวลามอสโก05:27 ศ.UTC+03
152กรอดโนGrodno Oblastเบลารุส317,365เวลามอสโก05:27 ศ.UTC+03
1522กรอดโนGrodno Oblastเบลารุส317,365เวลามอสโก05:27 ศ.UTC+03
1561LidaGrodno Oblastเบลารุส98,036เวลามอสโก05:27 ศ.UTC+03
1562SlonimGrodno Oblastเบลารุส51,434เวลามอสโก05:27 ศ.UTC+03
1563เบลารุสเวลามอสโก05:27 ศ.UTC+03
1564Zel’vaGrodno Oblastเบลารุส7,000เวลามอสโก05:27 ศ.UTC+03
1591เบลารุสเวลามอสโก05:27 ศ.UTC+03
1592เบลารุสเวลามอสโก05:27 ศ.UTC+03
1593เบลารุสเวลามอสโก05:27 ศ.UTC+03
1594เบลารุสเวลามอสโก05:27 ศ.UTC+03
1595IwyeGrodno Oblastเบลารุส9,684เวลามอสโก05:27 ศ.UTC+03
1596เบลารุสเวลามอสโก05:27 ศ.UTC+03
1597เบลารุสเวลามอสโก05:27 ศ.UTC+03
16Brest Oblastเบลารุสเวลามอสโก05:27 ศ.UTC+03
162เบรสต์ (เบลารุส)Brest Oblastเบลารุส300,715เวลามอสโก05:27 ศ.UTC+03
163บาราโนวีชีBrest Oblastเบลารุส168,772เวลามอสโก05:27 ศ.UTC+03
1631Brest Oblastเบลารุสเวลามอสโก05:27 ศ.UTC+03
1632Brest Oblastเบลารุสเวลามอสโก05:27 ศ.UTC+03
1633Brest Oblastเบลารุสเวลามอสโก05:27 ศ.UTC+03
1641ZhabinkaBrest Oblastเบลารุส10,921เวลามอสโก05:27 ศ.UTC+03
1642KobrynBrest Oblastเบลารุส50,691เวลามอสโก05:27 ศ.UTC+03
1643BerëzaBrest Oblastเบลารุสเวลามอสโก05:27 ศ.UTC+03
1644Brest Oblastเบลารุสเวลามอสโก05:27 ศ.UTC+03
1645IvatsevichyBrest Oblastเบลารุส24,200เวลามอสโก05:27 ศ.UTC+03
1646Brest Oblastเบลารุสเวลามอสโก05:27 ศ.UTC+03
1647LuninyetsBrest Oblastเบลารุส25,000เวลามอสโก05:27 ศ.UTC+03
165PinskBrest Oblastเบลารุส130,777เวลามอสโก05:27 ศ.UTC+03
1651Brest Oblastเบลารุสเวลามอสโก05:27 ศ.UTC+03
1652Brest Oblastเบลารุสเวลามอสโก05:27 ศ.UTC+03
1655StolinBrest Oblastเบลารุส10,491เวลามอสโก05:27 ศ.UTC+03
17Minsk Oblastเบลารุสเวลามอสโก05:27 ศ.UTC+03
1710SalihorskMinsk Oblastเบลารุส101,614เวลามอสโก05:27 ศ.UTC+03
1713Minsk Oblastเบลารุสเวลามอสโก05:27 ศ.UTC+03
1714Chervyen’Minsk Oblastเบลารุส9,900เวลามอสโก05:27 ศ.UTC+03
1715Minsk Oblastเบลารุสเวลามอสโก05:27 ศ.UTC+03
1716Minsk Oblastเบลารุสเวลามอสโก05:27 ศ.UTC+03
1717Minsk Oblastเบลารุสเวลามอสโก05:27 ศ.UTC+03
1718UzdaMinsk Oblastเบลารุส10,000เวลามอสโก05:27 ศ.UTC+03
1719Minsk Oblastเบลารุสเวลามอสโก05:27 ศ.UTC+03
177บารีซอฟMinsk Oblastเบลารุส100,000เวลามอสโก05:27 ศ.UTC+03
1770NyasvizhMinsk Oblastเบลารุส12,847เวลามอสโก05:27 ศ.UTC+03
1771VilyeykaMinsk Oblastเบลารุส30,000เวลามอสโก05:27 ศ.UTC+03
1772Minsk Oblastเบลารุสเวลามอสโก05:27 ศ.UTC+03
1773MaladzyechnaMinsk Oblastเบลารุส101,300เวลามอสโก05:27 ศ.UTC+03
หน้า 1ถัดไป