รหัสโทรศัพท์ ในประเทศเบลารุส

    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +375

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
1774Minsk Oblastเบลารุสเวลามอสโก23:52 อา.UTC+03
1775Horad ZhodzinaMinsk Oblastเบลารุส61,007เวลามอสโก23:52 อา.UTC+03
1776Minsk Oblastเบลารุสเวลามอสโก23:52 อา.UTC+03
1777บารีซอฟMinsk Oblastเบลารุส100,000เวลามอสโก23:52 อา.UTC+03
1779Minsk Oblastเบลารุสเวลามอสโก23:52 อา.UTC+03
1792Minsk Oblastเบลารุสเวลามอสโก23:52 อา.UTC+03
1793KlyetskMinsk Oblastเบลารุส9,641เวลามอสโก23:52 อา.UTC+03
1794Lyuban’Minsk Oblastเบลารุส10,107เวลามอสโก23:52 อา.UTC+03
1795สลูตสค์Minsk Oblastเบลารุส62,228เวลามอสโก23:52 อา.UTC+03
1796KrupkiMinsk Oblastเบลารุส7,900เวลามอสโก23:52 อา.UTC+03
1797NarachMinsk Oblastเบลารุส3,400เวลามอสโก23:52 อา.UTC+03
21วีเต็บสค์Vitebsk Oblastเบลารุส342,700เวลามอสโก23:52 อา.UTC+03
212วีเต็บสค์Vitebsk Oblastเบลารุส342,700เวลามอสโก23:52 อา.UTC+03
2130เบลารุสเวลามอสโก23:52 อา.UTC+03
2131เบลารุสเวลามอสโก23:52 อา.UTC+03
2132Lyepyel’Vitebsk Oblastเบลารุส17,400เวลามอสโก23:52 อา.UTC+03
2133ChashnikiVitebsk Oblastเบลารุส11,484เวลามอสโก23:52 อา.UTC+03
2135SyannoVitebsk Oblastเบลารุส9,987เวลามอสโก23:52 อา.UTC+03
2136เบลารุสเวลามอสโก23:52 อา.UTC+03
2137เบลารุสเวลามอสโก23:52 อา.UTC+03
2138เบลารุสเวลามอสโก23:52 อา.UTC+03
2139Davyd-HaradokBrest Oblastเบลารุส7,694เวลามอสโก23:52 อา.UTC+03
214PolatskVitebsk Oblastเบลารุส82,258เวลามอสโก23:52 อา.UTC+03
2151เบลารุสเวลามอสโก23:52 อา.UTC+03
2152เบลารุสเวลามอสโก23:52 อา.UTC+03
2153เบลารุสเวลามอสโก23:52 อา.UTC+03
2154เบลารุสเวลามอสโก23:52 อา.UTC+03
2155เบลารุสเวลามอสโก23:52 อา.UTC+03
2156เบลารุสเวลามอสโก23:52 อา.UTC+03
2157เบลารุสเวลามอสโก23:52 อา.UTC+03
2158เบลารุสเวลามอสโก23:52 อา.UTC+03
2159เบลารุสเวลามอสโก23:52 อา.UTC+03
216OrshaVitebsk Oblastเบลารุส125,347เวลามอสโก23:52 อา.UTC+03
2161OrshaVitebsk Oblastเบลารุส125,347เวลามอสโก23:52 อา.UTC+03
22โมกีลอฟMogilyov Oblastเบลารุส369,200เวลามอสโก23:52 อา.UTC+03
222โมกีลอฟMogilyov Oblastเบลารุส369,200เวลามอสโก23:52 อา.UTC+03
2230เบลารุสเวลามอสโก23:52 อา.UTC+03
2231เบลารุสเวลามอสโก23:52 อา.UTC+03
2232เบลารุสเวลามอสโก23:52 อา.UTC+03
2233เบลารุสเวลามอสโก23:52 อา.UTC+03
2234เบลารุสเวลามอสโก23:52 อา.UTC+03
2235เบลารุสเวลามอสโก23:52 อา.UTC+03
2236เบลารุสเวลามอสโก23:52 อา.UTC+03
2237เบลารุสเวลามอสโก23:52 อา.UTC+03
2238เบลารุสเวลามอสโก23:52 อา.UTC+03
2239เบลารุสเวลามอสโก23:52 อา.UTC+03
2240เบลารุสเวลามอสโก23:52 อา.UTC+03
2241เบลารุสเวลามอสโก23:52 อา.UTC+03
2242เบลารุสเวลามอสโก23:52 อา.UTC+03
2243เบลารุสเวลามอสโก23:52 อา.UTC+03
ก่อนหน้าหน้า 2ถัดไป