รหัสโทรศัพท์ ในรัฐกวานาคัวโต    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +52

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
346รัฐเวรากรูซเม็กซิโกเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ00:14 อา.UTC-05
458รัฐวาฮากาเม็กซิโกเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ00:14 อา.UTC-05
467รัฐอีดัลโกเม็กซิโกเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ00:14 อา.UTC-05
478Estado de Chihuahuaเม็กซิโกเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ00:14 อา.UTC-05
499รัฐเวรากรูซเม็กซิโกเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ00:14 อา.UTC-05
999Estado de Chihuahuaเม็กซิโกเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ00:14 อา.UTC-05
หน้า 1