รหัสโทรศัพท์ ในประเทศเยอรมนี    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +49

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
151T-Mobileมือถือเยอรมนีเวลายุโรปกลาง20:38 พฤ.UTC+02
152Vodafone D2มือถือเยอรมนีเวลายุโรปกลาง20:38 พฤ.UTC+02
1521Lycamobileมือถือเยอรมนีเวลายุโรปกลาง20:38 พฤ.UTC+02
155E-Plusมือถือเยอรมนีเวลายุโรปกลาง20:38 พฤ.UTC+02
157E-Plusมือถือเยอรมนีเวลายุโรปกลาง20:38 พฤ.UTC+02
1570ViStreamมือถือเยอรมนีเวลายุโรปกลาง20:38 พฤ.UTC+02
1575Ring Mobilfunkมือถือเยอรมนีเวลายุโรปกลาง20:38 พฤ.UTC+02
159o2 Germanyมือถือเยอรมนีเวลายุโรปกลาง20:38 พฤ.UTC+02
160T-Mobileมือถือเยอรมนีเวลายุโรปกลาง20:38 พฤ.UTC+02
162Vodafone D2มือถือเยอรมนีเวลายุโรปกลาง20:38 พฤ.UTC+02
163E-Plusมือถือเยอรมนีเวลายุโรปกลาง20:38 พฤ.UTC+02
164Pagersมือถือเยอรมนีเวลายุโรปกลาง20:38 พฤ.UTC+02
168Pagersมือถือเยอรมนีเวลายุโรปกลาง20:38 พฤ.UTC+02
169Pagersมือถือเยอรมนีเวลายุโรปกลาง20:38 พฤ.UTC+02
170T-Mobileมือถือเยอรมนีเวลายุโรปกลาง20:38 พฤ.UTC+02
171T-Mobileมือถือเยอรมนีเวลายุโรปกลาง20:38 พฤ.UTC+02
172Vodafone D2มือถือเยอรมนีเวลายุโรปกลาง20:38 พฤ.UTC+02
173Vodafone D2มือถือเยอรมนีเวลายุโรปกลาง20:38 พฤ.UTC+02
174Vodafone D2มือถือเยอรมนีเวลายุโรปกลาง20:38 พฤ.UTC+02
175T-Mobileมือถือเยอรมนีเวลายุโรปกลาง20:38 พฤ.UTC+02
176o2 Germanyมือถือเยอรมนีเวลายุโรปกลาง20:38 พฤ.UTC+02
177E-Plusมือถือเยอรมนีเวลายุโรปกลาง20:38 พฤ.UTC+02
178E-Plusมือถือเยอรมนีเวลายุโรปกลาง20:38 พฤ.UTC+02
179o2 Germanyมือถือเยอรมนีเวลายุโรปกลาง20:38 พฤ.UTC+02
201เอสเซินรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี593,085เวลายุโรปกลาง20:38 พฤ.UTC+02
202วุพเพอร์ทัลรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี360,797เวลายุโรปกลาง20:38 พฤ.UTC+02
203ดึสเซลดอร์ฟรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี573,057เวลายุโรปกลาง20:38 พฤ.UTC+02
2041Bottropรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี119,909เวลายุโรปกลาง20:38 พฤ.UTC+02
2043Gladbeckรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี76,940เวลายุโรปกลาง20:38 พฤ.UTC+02
2045Bottropรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี119,909เวลายุโรปกลาง20:38 พฤ.UTC+02
2051Velbertรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี87,669เวลายุโรปกลาง20:38 พฤ.UTC+02
2052Velbertรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี87,669เวลายุโรปกลาง20:38 พฤ.UTC+02
2053Velbertรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี87,669เวลายุโรปกลาง20:38 พฤ.UTC+02
2054เอสเซินรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี593,085เวลายุโรปกลาง20:38 พฤ.UTC+02
2056Velbertรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี87,669เวลายุโรปกลาง20:38 พฤ.UTC+02
2058วุพเพอร์ทัลรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี360,797เวลายุโรปกลาง20:38 พฤ.UTC+02
2064Dinslakenรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี70,573เวลายุโรปกลาง20:38 พฤ.UTC+02
2065ดืสบูร์กรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี504,358เวลายุโรปกลาง20:38 พฤ.UTC+02
2066ดืสบูร์กรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี504,358เวลายุโรปกลาง20:38 พฤ.UTC+02
208Mülheim (Ruhr)รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี171,000เวลายุโรปกลาง20:38 พฤ.UTC+02
209เกลเซนเคียร์เชินรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี270,028เวลายุโรปกลาง20:38 พฤ.UTC+02
2102Ratingenรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี91,606เวลายุโรปกลาง20:38 พฤ.UTC+02
2103โซลิงเงินรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี164,359เวลายุโรปกลาง20:38 พฤ.UTC+02
2104Erkrathรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี47,815เวลายุโรปกลาง20:38 พฤ.UTC+02
211ดึสเซลดอร์ฟรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี573,057เวลายุโรปกลาง20:38 พฤ.UTC+02
212วุพเพอร์ทัลรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี360,797เวลายุโรปกลาง20:38 พฤ.UTC+02
2129Haanรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี29,431เวลายุโรปกลาง20:38 พฤ.UTC+02
2131Neussรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี152,457เวลายุโรปกลาง20:38 พฤ.UTC+02
2132Meerbuschรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี54,826เวลายุโรปกลาง20:38 พฤ.UTC+02
2133Dormagenรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี63,582เวลายุโรปกลาง20:38 พฤ.UTC+02
หน้า 1ถัดไป