รหัสโทรศัพท์ ในรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินอีกหลายเมืองใน รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +49

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
201เอสเซินรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี593,085เวลายุโรปกลาง08:27 อา.UTC+02
202วุพเพอร์ทัลรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี360,797เวลายุโรปกลาง08:27 อา.UTC+02
203ดึสเซลดอร์ฟรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี573,057เวลายุโรปกลาง08:27 อา.UTC+02
2041Bottropรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี119,909เวลายุโรปกลาง08:27 อา.UTC+02
2043Gladbeckรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี76,940เวลายุโรปกลาง08:27 อา.UTC+02
2045Bottropรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี119,909เวลายุโรปกลาง08:27 อา.UTC+02
2051Velbertรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี87,669เวลายุโรปกลาง08:27 อา.UTC+02
2052Velbertรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี87,669เวลายุโรปกลาง08:27 อา.UTC+02
2053Velbertรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี87,669เวลายุโรปกลาง08:27 อา.UTC+02
2054เอสเซินรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี593,085เวลายุโรปกลาง08:27 อา.UTC+02
2056Velbertรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี87,669เวลายุโรปกลาง08:27 อา.UTC+02
2058วุพเพอร์ทัลรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี360,797เวลายุโรปกลาง08:27 อา.UTC+02
2064Dinslakenรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี70,573เวลายุโรปกลาง08:27 อา.UTC+02
2065ดืสบูร์กรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี504,358เวลายุโรปกลาง08:27 อา.UTC+02
2066ดืสบูร์กรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี504,358เวลายุโรปกลาง08:27 อา.UTC+02
208Mülheim (Ruhr)รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี171,000เวลายุโรปกลาง08:27 อา.UTC+02
209เกลเซนเคียร์เชินรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี270,028เวลายุโรปกลาง08:27 อา.UTC+02
2102Ratingenรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี91,606เวลายุโรปกลาง08:27 อา.UTC+02
2103โซลิงเงินรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี164,359เวลายุโรปกลาง08:27 อา.UTC+02
2104Erkrathรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี47,815เวลายุโรปกลาง08:27 อา.UTC+02
211ดึสเซลดอร์ฟรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี573,057เวลายุโรปกลาง08:27 อา.UTC+02
212วุพเพอร์ทัลรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี360,797เวลายุโรปกลาง08:27 อา.UTC+02
2129Haanรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี29,431เวลายุโรปกลาง08:27 อา.UTC+02
2131Neussรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี152,457เวลายุโรปกลาง08:27 อา.UTC+02
2132Meerbuschรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี54,826เวลายุโรปกลาง08:27 อา.UTC+02
2133Dormagenรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี63,582เวลายุโรปกลาง08:27 อา.UTC+02
2137Neussรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี152,457เวลายุโรปกลาง08:27 อา.UTC+02
214เลเวอร์คูเซินรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี162,738เวลายุโรปกลาง08:27 อา.UTC+02
2150Meerbuschรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี54,826เวลายุโรปกลาง08:27 อา.UTC+02
2151ดืสบูร์กรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี504,358เวลายุโรปกลาง08:27 อา.UTC+02
2152Kempenรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี36,312เวลายุโรปกลาง08:27 อา.UTC+02
2153Nettetalรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี42,417เวลายุโรปกลาง08:27 อา.UTC+02
2154Willichรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี51,843เวลายุโรปกลาง08:27 อา.UTC+02
2156Willichรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี51,843เวลายุโรปกลาง08:27 อา.UTC+02
2157Nettetalรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี42,417เวลายุโรปกลาง08:27 อา.UTC+02
2158Grefrathรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี16,016เวลายุโรปกลาง08:27 อา.UTC+02
2159Meerbuschรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี54,826เวลายุโรปกลาง08:27 อา.UTC+02
2161เมินเชนกลัดบัครัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี261,742เวลายุโรปกลาง08:27 อา.UTC+02
2162Viersenรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี76,153เวลายุโรปกลาง08:27 อา.UTC+02
2163Nettetalรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี42,417เวลายุโรปกลาง08:27 อา.UTC+02
2164Erkelenzรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี44,650เวลายุโรปกลาง08:27 อา.UTC+02
2165Jüchenรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี22,562เวลายุโรปกลาง08:27 อา.UTC+02
2166เมินเชนกลัดบัครัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี261,742เวลายุโรปกลาง08:27 อา.UTC+02
2171เลเวอร์คูเซินรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี162,738เวลายุโรปกลาง08:27 อา.UTC+02
2173เลเวอร์คูเซินรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี162,738เวลายุโรปกลาง08:27 อา.UTC+02
2174Burscheidรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี19,215เวลายุโรปกลาง08:27 อา.UTC+02
2175Leichlingenรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี27,497เวลายุโรปกลาง08:27 อา.UTC+02
2181Grevenbroichรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี64,779เวลายุโรปกลาง08:27 อา.UTC+02
2182Grevenbroichรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี64,779เวลายุโรปกลาง08:27 อา.UTC+02
2183Rommerskirchenรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี12,554เวลายุโรปกลาง08:27 อา.UTC+02
หน้า 1ถัดไป