รหัสโทรศัพท์ ในรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินอีกหลายเมืองใน รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +49

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
201เอสเซินรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี593,085เวลายุโรปกลาง22:53 อา.UTC+01
202วุพเพอร์ทัลรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี360,797เวลายุโรปกลาง22:53 อา.UTC+01
203ดึสเซลดอร์ฟรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี573,057เวลายุโรปกลาง22:53 อา.UTC+01
2041Bottropรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี119,909เวลายุโรปกลาง22:53 อา.UTC+01
2043Gladbeckรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี76,940เวลายุโรปกลาง22:53 อา.UTC+01
2045Bottropรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี119,909เวลายุโรปกลาง22:53 อา.UTC+01
2051Velbertรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี87,669เวลายุโรปกลาง22:53 อา.UTC+01
2052Velbertรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี87,669เวลายุโรปกลาง22:53 อา.UTC+01
2053Velbertรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี87,669เวลายุโรปกลาง22:53 อา.UTC+01
2054เอสเซินรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี593,085เวลายุโรปกลาง22:53 อา.UTC+01
2056Velbertรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี87,669เวลายุโรปกลาง22:53 อา.UTC+01
2058วุพเพอร์ทัลรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี360,797เวลายุโรปกลาง22:53 อา.UTC+01
2064Dinslakenรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี70,573เวลายุโรปกลาง22:53 อา.UTC+01
2065ดืสบูร์กรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี504,358เวลายุโรปกลาง22:53 อา.UTC+01
2066ดืสบูร์กรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี504,358เวลายุโรปกลาง22:53 อา.UTC+01
208Mülheim (Ruhr)รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี171,000เวลายุโรปกลาง22:53 อา.UTC+01
209เกลเซนเคียร์เชินรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี270,028เวลายุโรปกลาง22:53 อา.UTC+01
2102Ratingenรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี91,606เวลายุโรปกลาง22:53 อา.UTC+01
2103โซลิงเงินรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี164,359เวลายุโรปกลาง22:53 อา.UTC+01
2104Erkrathรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี47,815เวลายุโรปกลาง22:53 อา.UTC+01
211ดึสเซลดอร์ฟรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี573,057เวลายุโรปกลาง22:53 อา.UTC+01
212วุพเพอร์ทัลรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี360,797เวลายุโรปกลาง22:53 อา.UTC+01
2129Haanรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี29,431เวลายุโรปกลาง22:53 อา.UTC+01
2131Neussรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี152,457เวลายุโรปกลาง22:53 อา.UTC+01
2132Meerbuschรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี54,826เวลายุโรปกลาง22:53 อา.UTC+01
2133Dormagenรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี63,582เวลายุโรปกลาง22:53 อา.UTC+01
2137Neussรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี152,457เวลายุโรปกลาง22:53 อา.UTC+01
214เลเวอร์คูเซินรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี162,738เวลายุโรปกลาง22:53 อา.UTC+01
2150Meerbuschรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี54,826เวลายุโรปกลาง22:53 อา.UTC+01
2151ดืสบูร์กรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี504,358เวลายุโรปกลาง22:53 อา.UTC+01
2152Kempenรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี36,312เวลายุโรปกลาง22:53 อา.UTC+01
2153Nettetalรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี42,417เวลายุโรปกลาง22:53 อา.UTC+01
2154Willichรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี51,843เวลายุโรปกลาง22:53 อา.UTC+01
2156Willichรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี51,843เวลายุโรปกลาง22:53 อา.UTC+01
2157Nettetalรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี42,417เวลายุโรปกลาง22:53 อา.UTC+01
2158Grefrathรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี16,016เวลายุโรปกลาง22:53 อา.UTC+01
2159Meerbuschรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี54,826เวลายุโรปกลาง22:53 อา.UTC+01
2161เมินเชนกลัดบัครัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี261,742เวลายุโรปกลาง22:53 อา.UTC+01
2162Viersenรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี76,153เวลายุโรปกลาง22:53 อา.UTC+01
2163Nettetalรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี42,417เวลายุโรปกลาง22:53 อา.UTC+01
2164Erkelenzรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี44,650เวลายุโรปกลาง22:53 อา.UTC+01
2165Jüchenรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี22,562เวลายุโรปกลาง22:53 อา.UTC+01
2166เมินเชนกลัดบัครัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี261,742เวลายุโรปกลาง22:53 อา.UTC+01
2171เลเวอร์คูเซินรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี162,738เวลายุโรปกลาง22:53 อา.UTC+01
2173เลเวอร์คูเซินรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี162,738เวลายุโรปกลาง22:53 อา.UTC+01
2174Burscheidรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี19,215เวลายุโรปกลาง22:53 อา.UTC+01
2175Leichlingenรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี27,497เวลายุโรปกลาง22:53 อา.UTC+01
2181Grevenbroichรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี64,779เวลายุโรปกลาง22:53 อา.UTC+01
2182Grevenbroichรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี64,779เวลายุโรปกลาง22:53 อา.UTC+01
2183Rommerskirchenรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินเยอรมนี12,554เวลายุโรปกลาง22:53 อา.UTC+01
หน้า 1ถัดไป