รหัสโทรศัพท์ ในรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก

เมืองที่มีประชากรสูงสุด รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก