รหัสโทรศัพท์ ในว็อลฟส์บูร์ก

    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +49

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
5308ว็อลฟส์บูร์กรัฐนีเดอร์ซัคเซินเยอรมนี123,064เวลายุโรปกลาง01:04 พ.UTC+01
5361ว็อลฟส์บูร์กรัฐนีเดอร์ซัคเซินเยอรมนี123,064เวลายุโรปกลาง01:04 พ.UTC+01
5362ว็อลฟส์บูร์กรัฐนีเดอร์ซัคเซินเยอรมนี123,064เวลายุโรปกลาง01:04 พ.UTC+01
5363ว็อลฟส์บูร์กรัฐนีเดอร์ซัคเซินเยอรมนี123,064เวลายุโรปกลาง01:04 พ.UTC+01
5365ว็อลฟส์บูร์กรัฐนีเดอร์ซัคเซินเยอรมนี123,064เวลายุโรปกลาง01:04 พ.UTC+01
5366ว็อลฟส์บูร์กรัฐนีเดอร์ซัคเซินเยอรมนี123,064เวลายุโรปกลาง01:04 พ.UTC+01
5367ว็อลฟส์บูร์กรัฐนีเดอร์ซัคเซินเยอรมนี123,064เวลายุโรปกลาง01:04 พ.UTC+01
หน้า 1


หมวดหมู่สำหรับ ว็อลฟส์บูร์ก