211 รหัสโทรศัพท์

ดึสเซลดอร์ฟ | ประเทศเยอรมนี

ดึสเซลดอร์ฟ (เยอรมัน:  Düsseldorf ) เป็นเมืองหลวงของรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลินในประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำไรน์ มีประชากรประมาณ 581,858 คน (พ.ศ. 2549) มีพื้นที่ 217 ตารางกิโลเมตร เฉลี่ย 2,861 คนต่อตารางกิโลเมตร เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ เขตประชาชนหนาแน่น  ︎  Wikipedia.org
ข้อมูลโดยละเอียด
เมืองหลัก:ดึสเซลดอร์ฟ
เมืองที่เกี่ยวข้อง:Hilden |  Erkrath
ย่าน:Stadtbezirk 1, Stadtbezirk 2, Stadtbezirk 3, Stadtbezirk 4, Stadtbezirk 5, Stadtbezirk 6, Stadtbezirk 7, Stadtbezirk 8, Stadtbezirk 9
ช่วงเวลา:เวลาฤดูร้อนยุโรปกลาง
เวลาท้องถิ่น:วันศุกร์ 09:03
รหัสโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:2102210321042122129214

ข้อมูลธุรกิจของ 211

ธุรกิจต่างๆ ใน 211  - ดึสเซลดอร์ฟ