Oberursel | รหัสไปรษณีย์ | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในOberursel

    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +49

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
6171Oberurselรัฐเฮสเซินเยอรมนี42,448เวลายุโรปกลาง21:03 อ.UTC+01
6172บัดฮอมบูร์กฟอร์เดอร์เฮอเออรัฐเฮสเซินเยอรมนี51,859เวลายุโรปกลาง21:03 อ.UTC+01
หน้า 1


เมืองใกล้เคียง

เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสโทรศัพท์รหัสไปรษณีย์
Friedrichsdorfรัฐเฮสเซินเยอรมนี24,43561726175600761381
Kronbergรัฐเฮสเซินเยอรมนี17,730617361476
Schwalbach am Taunusรัฐเฮสเซินเยอรมนี14,192619665824
Steinbach am Taunusรัฐเฮสเซินเยอรมนี10,170617161449


หมวดหมู่สำหรับ Oberursel