Putlitz | รหัสไปรษณีย์ | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในPutlitz

    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +49

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
3395Pritzwalkรัฐบรันเดนบูร์กเยอรมนี13,485เวลายุโรปกลาง08:31 อา.UTC+02
33981Putlitzรัฐบรันเดนบูร์กเยอรมนี3,100เวลายุโรปกลาง08:31 อา.UTC+02
หน้า 1


เมืองใกล้เคียง

เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสโทรศัพท์รหัสไปรษณีย์
Gerdshagenรัฐบรันเดนบูร์กเยอรมนี63933986
Pirowรัฐบรันเดนบูร์กเยอรมนี527387853398138782
Suckowรัฐเมคเลนบูร์ก-ฟอร์พอมเมิร์นเยอรมนี38729
Triglitzรัฐบรันเดนบูร์กเยอรมนี5563398633981


หมวดหมู่สำหรับ Putlitz