71 รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลโดยละเอียด
ช่วงเวลา:เวลามาตรฐานอาหรับ
เวลาท้องถิ่น:วันอาทิตย์ 01:11
รหัสโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:347707377