รหัสโทรศัพท์ ในประเทศเวียดนาม

เขตการบริหารหรือรัฐใน เวียดนาม


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +84

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
120MobiFoneมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม13:53 ส.UTC+07
121MobiFoneมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม13:53 ส.UTC+07
122MobiFoneมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม13:53 ส.UTC+07
123Vinaphoneมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม13:53 ส.UTC+07
124MobiFoneมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม13:53 ส.UTC+07
125Vinaphoneมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม13:53 ส.UTC+07
126MobiFoneมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม13:53 ส.UTC+07
127Vinaphoneมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม13:53 ส.UTC+07
128MobiFoneมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม13:53 ส.UTC+07
129Vinaphoneมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม13:53 ส.UTC+07
163Viettel Mobileมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม13:53 ส.UTC+07
164Viettel Mobileมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม13:53 ส.UTC+07
165Viettel Mobileมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม13:53 ส.UTC+07
166Viettel Mobileมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม13:53 ส.UTC+07
167Viettel Mobileมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม13:53 ส.UTC+07
168Viettel Mobileมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม13:53 ส.UTC+07
169Viettel Mobileมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม13:53 ส.UTC+07
186Vietnamobileมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม13:53 ส.UTC+07
188Vietnamobileมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม13:53 ส.UTC+07
199GTelมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม13:53 ส.UTC+07
20เวียดนามเวลาเวียดนาม13:53 ส.UTC+07
210เวียดนามเวลาเวียดนาม13:53 ส.UTC+07
211เวียดนามเวลาเวียดนาม13:53 ส.UTC+07
218เวียดนามเวลาเวียดนาม13:53 ส.UTC+07
219เวียดนามเวลาเวียดนาม13:53 ส.UTC+07
22เวียดนามเวลาเวียดนาม13:53 ส.UTC+07
230เวียดนามเวลาเวียดนาม13:53 ส.UTC+07
231เวียดนามเวลาเวียดนาม13:53 ส.UTC+07
240เวียดนามเวลาเวียดนาม13:53 ส.UTC+07
241เวียดนามเวลาเวียดนาม13:53 ส.UTC+07
25เวียดนามเวลาเวียดนาม13:53 ส.UTC+07
26เวียดนามเวลาเวียดนาม13:53 ส.UTC+07
27เวียดนามเวลาเวียดนาม13:53 ส.UTC+07
280เวียดนามเวลาเวียดนาม13:53 ส.UTC+07
281เวียดนามเวลาเวียดนาม13:53 ส.UTC+07
29เวียดนามเวลาเวียดนาม13:53 ส.UTC+07
30เวียดนามเวลาเวียดนาม13:53 ส.UTC+07
31เวียดนามเวลาเวียดนาม13:53 ส.UTC+07
320เวียดนามเวลาเวียดนาม13:53 ส.UTC+07
321เวียดนามเวลาเวียดนาม13:53 ส.UTC+07
33เวียดนามเวลาเวียดนาม13:53 ส.UTC+07
350เวียดนามเวลาเวียดนาม13:53 ส.UTC+07
351เวียดนามเวลาเวียดนาม13:53 ส.UTC+07
36เวียดนามเวลาเวียดนาม13:53 ส.UTC+07
37เวียดนามเวลาเวียดนาม13:53 ส.UTC+07
38เวียดนามเวลาเวียดนาม13:53 ส.UTC+07
39เวียดนามเวลาเวียดนาม13:53 ส.UTC+07
4เวียดนามเวลาเวียดนาม13:53 ส.UTC+07
500เวียดนามเวลาเวียดนาม13:53 ส.UTC+07
501เวียดนามเวลาเวียดนาม13:53 ส.UTC+07
หน้า 1ถัดไป