รหัสโทรศัพท์ ในประเทศเวียดนาม

เขตการบริหารหรือรัฐใน เวียดนาม


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +84

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
120MobiFoneมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม16:57 จ.UTC+07
121MobiFoneมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม16:57 จ.UTC+07
122MobiFoneมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม16:57 จ.UTC+07
123Vinaphoneมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม16:57 จ.UTC+07
124MobiFoneมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม16:57 จ.UTC+07
125Vinaphoneมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม16:57 จ.UTC+07
126MobiFoneมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม16:57 จ.UTC+07
127Vinaphoneมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม16:57 จ.UTC+07
128MobiFoneมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม16:57 จ.UTC+07
129Vinaphoneมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม16:57 จ.UTC+07
163Viettel Mobileมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม16:57 จ.UTC+07
164Viettel Mobileมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม16:57 จ.UTC+07
165Viettel Mobileมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม16:57 จ.UTC+07
166Viettel Mobileมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม16:57 จ.UTC+07
167Viettel Mobileมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม16:57 จ.UTC+07
168Viettel Mobileมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม16:57 จ.UTC+07
169Viettel Mobileมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม16:57 จ.UTC+07
186Vietnamobileมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม16:57 จ.UTC+07
188Vietnamobileมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม16:57 จ.UTC+07
199GTelมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม16:57 จ.UTC+07
20เวียดนามเวลาเวียดนาม16:57 จ.UTC+07
210เวียดนามเวลาเวียดนาม16:57 จ.UTC+07
211เวียดนามเวลาเวียดนาม16:57 จ.UTC+07
218เวียดนามเวลาเวียดนาม16:57 จ.UTC+07
219เวียดนามเวลาเวียดนาม16:57 จ.UTC+07
22เวียดนามเวลาเวียดนาม16:57 จ.UTC+07
230เวียดนามเวลาเวียดนาม16:57 จ.UTC+07
231เวียดนามเวลาเวียดนาม16:57 จ.UTC+07
240เวียดนามเวลาเวียดนาม16:57 จ.UTC+07
241เวียดนามเวลาเวียดนาม16:57 จ.UTC+07
25เวียดนามเวลาเวียดนาม16:57 จ.UTC+07
26เวียดนามเวลาเวียดนาม16:57 จ.UTC+07
27เวียดนามเวลาเวียดนาม16:57 จ.UTC+07
280เวียดนามเวลาเวียดนาม16:57 จ.UTC+07
281เวียดนามเวลาเวียดนาม16:57 จ.UTC+07
29เวียดนามเวลาเวียดนาม16:57 จ.UTC+07
30เวียดนามเวลาเวียดนาม16:57 จ.UTC+07
31เวียดนามเวลาเวียดนาม16:57 จ.UTC+07
320เวียดนามเวลาเวียดนาม16:57 จ.UTC+07
321เวียดนามเวลาเวียดนาม16:57 จ.UTC+07
33เวียดนามเวลาเวียดนาม16:57 จ.UTC+07
350เวียดนามเวลาเวียดนาม16:57 จ.UTC+07
351เวียดนามเวลาเวียดนาม16:57 จ.UTC+07
36เวียดนามเวลาเวียดนาม16:57 จ.UTC+07
37เวียดนามเวลาเวียดนาม16:57 จ.UTC+07
38เวียดนามเวลาเวียดนาม16:57 จ.UTC+07
39เวียดนามเวลาเวียดนาม16:57 จ.UTC+07
4เวียดนามเวลาเวียดนาม16:57 จ.UTC+07
500เวียดนามเวลาเวียดนาม16:57 จ.UTC+07
501เวียดนามเวลาเวียดนาม16:57 จ.UTC+07
หน้า 1ถัดไป