165 รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลโดยละเอียด
ช่วงเวลา:เวลาอินโดจีน
เวลาท้องถิ่น:วันพฤหัสบดี 17:22
รหัสโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:163164166167168169

ข้อมูลธุรกิจของ 165

ธุรกิจต่างๆ ใน 165  - ประเทศเวียดนาม