53 รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลโดยละเอียด
ย่าน:Phường 1, Phường 2, Phường 3, Phường 5, TT. Hồ Xá, TT. Khe Sanh, Đông Giang, Đông Hải, Đông Lễ
ช่วงเวลา:เวลาอินโดจีน
เวลาท้องถิ่น:วันพฤหัสบดี 17:17
รหัสโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:525455565758

ข้อมูลธุรกิจของ 53

ธุรกิจต่างๆ ใน 53  - ประเทศเวียดนาม