รหัสโทรศัพท์ ในประเทศเวียดนาม

เขตการบริหารหรือรัฐใน เวียดนาม


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +84

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
120MobiFoneมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม11:10 พ.UTC+07
121MobiFoneมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม11:10 พ.UTC+07
122MobiFoneมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม11:10 พ.UTC+07
123Vinaphoneมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม11:10 พ.UTC+07
124MobiFoneมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม11:10 พ.UTC+07
125Vinaphoneมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม11:10 พ.UTC+07
126MobiFoneมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม11:10 พ.UTC+07
127Vinaphoneมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม11:10 พ.UTC+07
128MobiFoneมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม11:10 พ.UTC+07
129Vinaphoneมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม11:10 พ.UTC+07
163Viettel Mobileมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม11:10 พ.UTC+07
164Viettel Mobileมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม11:10 พ.UTC+07
165Viettel Mobileมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม11:10 พ.UTC+07
166Viettel Mobileมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม11:10 พ.UTC+07
167Viettel Mobileมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม11:10 พ.UTC+07
168Viettel Mobileมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม11:10 พ.UTC+07
169Viettel Mobileมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม11:10 พ.UTC+07
186Vietnamobileมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม11:10 พ.UTC+07
188Vietnamobileมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม11:10 พ.UTC+07
199GTelมือถือเวียดนามเวลาเวียดนาม11:10 พ.UTC+07
20เวียดนามเวลาเวียดนาม11:10 พ.UTC+07
210เวียดนามเวลาเวียดนาม11:10 พ.UTC+07
211เวียดนามเวลาเวียดนาม11:10 พ.UTC+07
218เวียดนามเวลาเวียดนาม11:10 พ.UTC+07
219เวียดนามเวลาเวียดนาม11:10 พ.UTC+07
22เวียดนามเวลาเวียดนาม11:10 พ.UTC+07
230เวียดนามเวลาเวียดนาม11:10 พ.UTC+07
231เวียดนามเวลาเวียดนาม11:10 พ.UTC+07
240เวียดนามเวลาเวียดนาม11:10 พ.UTC+07
241เวียดนามเวลาเวียดนาม11:10 พ.UTC+07
25เวียดนามเวลาเวียดนาม11:10 พ.UTC+07
26เวียดนามเวลาเวียดนาม11:10 พ.UTC+07
27เวียดนามเวลาเวียดนาม11:10 พ.UTC+07
280เวียดนามเวลาเวียดนาม11:10 พ.UTC+07
281เวียดนามเวลาเวียดนาม11:10 พ.UTC+07
29เวียดนามเวลาเวียดนาม11:10 พ.UTC+07
30เวียดนามเวลาเวียดนาม11:10 พ.UTC+07
31เวียดนามเวลาเวียดนาม11:10 พ.UTC+07
320เวียดนามเวลาเวียดนาม11:10 พ.UTC+07
321เวียดนามเวลาเวียดนาม11:10 พ.UTC+07
33เวียดนามเวลาเวียดนาม11:10 พ.UTC+07
350เวียดนามเวลาเวียดนาม11:10 พ.UTC+07
351เวียดนามเวลาเวียดนาม11:10 พ.UTC+07
36เวียดนามเวลาเวียดนาม11:10 พ.UTC+07
37เวียดนามเวลาเวียดนาม11:10 พ.UTC+07
38เวียดนามเวลาเวียดนาม11:10 พ.UTC+07
39เวียดนามเวลาเวียดนาม11:10 พ.UTC+07
4เวียดนามเวลาเวียดนาม11:10 พ.UTC+07
500เวียดนามเวลาเวียดนาม11:10 พ.UTC+07
501เวียดนามเวลาเวียดนาม11:10 พ.UTC+07
หน้า 1ถัดไป