ประเทศเอธิโอเปีย | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในประเทศเอธิโอเปีย


เมืองที่มีประชากรสูงสุด ประเทศเอธิโอเปีย


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +251

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
1แอดดิสอาบาบาแอดดิสอาบาบาเอธิโอเปีย2.8 ล้านเวลาเอธิโอเปีย06:47 พฤ.UTC+03
11แอดดิสอาบาบาแอดดิสอาบาบาเอธิโอเปีย2.8 ล้านเวลาเอธิโอเปีย06:47 พฤ.UTC+03
11111เอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย06:47 พฤ.UTC+03
11112เอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย06:47 พฤ.UTC+03
11114เอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย06:47 พฤ.UTC+03
11122เอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย06:47 พฤ.UTC+03
11123เอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย06:47 พฤ.UTC+03
11124เอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย06:47 พฤ.UTC+03
11125เอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย06:47 พฤ.UTC+03
11127เอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย06:47 พฤ.UTC+03
11131KuyuOromiya Regionเอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย06:47 พฤ.UTC+03
111320เอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย06:47 พฤ.UTC+03
111330เอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย06:47 พฤ.UTC+03
111340เอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย06:47 พฤ.UTC+03
11135FichēOromiya Regionเอธิโอเปีย25,758เวลาเอธิโอเปีย06:47 พฤ.UTC+03
11155เอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย06:47 พฤ.UTC+03
11156เอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย06:47 พฤ.UTC+03
11157เอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย06:47 พฤ.UTC+03
11158เอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย06:47 พฤ.UTC+03
111860SulultaOromiya Regionเอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย06:47 พฤ.UTC+03
11187เอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย06:47 พฤ.UTC+03
11188เอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย06:47 พฤ.UTC+03
11213เอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย06:47 พฤ.UTC+03
11236เอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย06:47 พฤ.UTC+03
11237เอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย06:47 พฤ.UTC+03
11238GojoOromiya Regionเอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย06:47 พฤ.UTC+03
112580เอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย06:47 พฤ.UTC+03
11259เอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย06:47 พฤ.UTC+03
11270เอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย06:47 พฤ.UTC+03
11275เอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย06:47 พฤ.UTC+03
11276เอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย06:47 พฤ.UTC+03
11277เอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย06:47 พฤ.UTC+03
11278เอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย06:47 พฤ.UTC+03
11279เอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย06:47 พฤ.UTC+03
112820GuderOromiya Regionเอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย06:47 พฤ.UTC+03
11283Ādīs ‘AlemOromiya Regionเอธิโอเปีย9,859เวลาเอธิโอเปีย06:47 พฤ.UTC+03
11284เอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย06:47 พฤ.UTC+03
112850เอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย06:47 พฤ.UTC+03
112860เอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย06:47 พฤ.UTC+03
11320เอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย06:47 พฤ.UTC+03
11321เอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย06:47 พฤ.UTC+03
11330WolkiteSouthern Nations, Nationalitiesเอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย06:47 พฤ.UTC+03
113310IndibirSouthern Nations, Nationalitiesเอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย06:47 พฤ.UTC+03
113320เอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย06:47 พฤ.UTC+03
113380SebetaOromiya Regionเอธิโอเปีย19,533เวลาเอธิโอเปีย06:47 พฤ.UTC+03
113390เอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย06:47 พฤ.UTC+03
11341เอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย06:47 พฤ.UTC+03
113420เอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย06:47 พฤ.UTC+03
11348เอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย06:47 พฤ.UTC+03
11349เอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย06:47 พฤ.UTC+03
หน้า 1ถัดไป