ประเทศเอธิโอเปีย | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในประเทศเอธิโอเปีย


เมืองที่มีประชากรสูงสุด ประเทศเอธิโอเปีย


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +251

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
22441AbomsaAmhara Regionเอธิโอเปีย15,258เวลาเอธิโอเปีย03:08 อ.UTC+03
34446Aby AdiTigray Regionเอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย03:08 อ.UTC+03
58338Addiet CannaAmhara Regionเอธิโอเปีย22,946เวลาเอธิโอเปีย03:08 อ.UTC+03
34445ĀdīgratTigray Regionเอธิโอเปีย65,000เวลาเอธิโอเปีย03:08 อ.UTC+03
11283Ādīs ‘AlemOromiya Regionเอธิโอเปีย9,859เวลาเอธิโอเปีย03:08 อ.UTC+03
58444Ādīs ZemenAmhara Regionเอธิโอเปีย22,522เวลาเอธิโอเปีย03:08 อ.UTC+03
34771ĀdwaTigray Regionเอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย03:08 อ.UTC+03
47221ĀgaroOromiya Regionเอธิโอเปีย28,268เวลาเอธิโอเปีย03:08 อ.UTC+03
113870‘Alem GenaOromiya Regionเอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย03:08 อ.UTC+03
22115‘Alem T’ēnaOromiya Regionเอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย03:08 อ.UTC+03
46881Ārba Minch’Southern Nations, Nationalitiesเอธิโอเปีย69,622เวลาเอธิโอเปีย03:08 อ.UTC+03
46116Arsi Negeleเอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย03:08 อ.UTC+03
33555AsaitaAfar Regionเอธิโอเปีย20,342เวลาเอธิโอเปีย03:08 อ.UTC+03
25777Āsbe TeferīOromiya Regionเอธิโอเปีย30,772เวลาเอธิโอเปีย03:08 อ.UTC+03
25551Āsbe TeferīOromiya Regionเอธิโอเปีย30,772เวลาเอธิโอเปีย03:08 อ.UTC+03
22331ĀselaOromiya Regionเอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย03:08 อ.UTC+03
22ĀselaOromiya Regionเอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย03:08 อ.UTC+03
22224ĀwashAfar Regionเอธิโอเปีย11,415เวลาเอธิโอเปีย03:08 อ.UTC+03
34775AxumTigray Regionเอธิโอเปีย41,249เวลาเอธิโอเปีย03:08 อ.UTC+03
25665BabīlēOromiya Regionเอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย03:08 อ.UTC+03
33553BatīAmhara Regionเอธิโอเปีย19,260เวลาเอธิโอเปีย03:08 อ.UTC+03
47445BedelēOromiya Regionเอธิโอเปีย20,293เวลาเอธิโอเปีย03:08 อ.UTC+03
25332BedenoOromiya Regionเอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย03:08 อ.UTC+03
58665BichenaAmhara Regionเอธิโอเปีย16,411เวลาเอธิโอเปีย03:08 อ.UTC+03
11433BishoftuOromiya Regionเอธิโอเปีย104,215เวลาเอธิโอเปีย03:08 อ.UTC+03
46559BodītīSouthern Nations, Nationalitiesเอธิโอเปีย32,997เวลาเอธิโอเปีย03:08 อ.UTC+03
47331BongaSouthern Nations, Nationalitiesเอธิโอเปีย18,973เวลาเอธิโอเปีย03:08 อ.UTC+03
33338BurēAmhara Regionเอธิโอเปีย22,038เวลาเอธิโอเปีย03:08 อ.UTC+03
58774BurēAmhara Regionเอธิโอเปีย22,038เวลาเอธิโอเปีย03:08 อ.UTC+03
46115ButajīraSouthern Nations, Nationalitiesเอธิโอเปีย30,502เวลาเอธิโอเปีย03:08 อ.UTC+03
58225ChagneAmhara Regionเอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย03:08 อ.UTC+03
47444DarīmuOromiya Regionเอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย03:08 อ.UTC+03
11680Debre SīnaAmhara Regionเอธิโอเปีย9,409เวลาเอธิโอเปีย03:08 อ.UTC+03
25333DederOromiya Regionเอธิโอเปีย8,884เวลาเอธิโอเปีย03:08 อ.UTC+03
47223DēdoOromiya Regionเอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย03:08 อ.UTC+03
58776DejenAmhara Regionเอธิโอเปีย11,739เวลาเอธิโอเปีย03:08 อ.UTC+03
58336DelgīAmhara Regionเอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย03:08 อ.UTC+03
47443Dembī DoloOromiya Regionเอธิโอเปีย26,748เวลาเอธิโอเปีย03:08 อ.UTC+03
57Dembī DoloOromiya Regionเอธิโอเปีย26,748เวลาเอธิโอเปีย03:08 อ.UTC+03
57555Dembī DoloOromiya Regionเอธิโอเปีย26,748เวลาเอธิโอเปีย03:08 อ.UTC+03
33DesēAmhara Regionเอธิโอเปีย136,056เวลาเอธิโอเปีย03:08 อ.UTC+03
33111DesēAmhara Regionเอธิโอเปีย136,056เวลาเอธิโอเปีย03:08 อ.UTC+03
46331DīlaSouthern Nations, Nationalitiesเอธิโอเปีย47,021เวลาเอธิโอเปีย03:08 อ.UTC+03
25Dire DawaDire Dawa Regionเอธิโอเปีย252,279เวลาเอธิโอเปีย03:08 อ.UTC+03
11432DukemOromiya Regionเอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย03:08 อ.UTC+03
46554DuramēSouthern Nations, Nationalitiesเอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย03:08 อ.UTC+03
22447Ējersa GoroOromiya Regionเอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย03:08 อ.UTC+03
33225Elidarเอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย03:08 อ.UTC+03
25446ĒrerSomali Regionเอธิโอเปียเวลาเอธิโอเปีย03:08 อ.UTC+03
46777Felege NewaySouthern Nations, Nationalitiesเอธิโอเปีย33,429เวลาเอธิโอเปีย03:08 อ.UTC+03
หน้า 1ถัดไป