ประเทศแซมเบีย | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในประเทศแซมเบีย


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +260

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
211จังหวัดลูซากาแซมเบียเวลาแซมเบีย11:52 พฤ.UTC+02
212Luapula Provinceแซมเบียเวลาแซมเบีย11:52 พฤ.UTC+02
213Southern Provinceแซมเบียเวลาแซมเบีย11:52 พฤ.UTC+02
214Northern Provinceแซมเบียเวลาแซมเบีย11:52 พฤ.UTC+02
215Central Provinceแซมเบียเวลาแซมเบีย11:52 พฤ.UTC+02
216Eastern Provinceแซมเบียเวลาแซมเบีย11:52 พฤ.UTC+02
217Western Provinceแซมเบียเวลาแซมเบีย11:52 พฤ.UTC+02
218แซมเบียเวลาแซมเบีย11:52 พฤ.UTC+02
95Cell Zมือถือแซมเบียเวลาแซมเบีย11:52 พฤ.UTC+02
96MTNมือถือแซมเบียเวลาแซมเบีย11:52 พฤ.UTC+02
97Airtelมือถือแซมเบียเวลาแซมเบีย11:52 พฤ.UTC+02
หน้า 1