ประเทศแซมเบีย | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในประเทศแซมเบีย


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +260

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
211จังหวัดลูซากาแซมเบียเวลาแซมเบีย04:21 ศ.UTC+02
212Luapula Provinceแซมเบียเวลาแซมเบีย04:21 ศ.UTC+02
213Southern Provinceแซมเบียเวลาแซมเบีย04:21 ศ.UTC+02
214Northern Provinceแซมเบียเวลาแซมเบีย04:21 ศ.UTC+02
215Central Provinceแซมเบียเวลาแซมเบีย04:21 ศ.UTC+02
216Eastern Provinceแซมเบียเวลาแซมเบีย04:21 ศ.UTC+02
217Western Provinceแซมเบียเวลาแซมเบีย04:21 ศ.UTC+02
218แซมเบียเวลาแซมเบีย04:21 ศ.UTC+02
95Cell Zมือถือแซมเบียเวลาแซมเบีย04:21 ศ.UTC+02
96MTNมือถือแซมเบียเวลาแซมเบีย04:21 ศ.UTC+02
97Airtelมือถือแซมเบียเวลาแซมเบีย04:21 ศ.UTC+02
หน้า 1