212 รหัสโทรศัพท์

Luapula Province | ประเทศแซมเบีย

ข้อมูลโดยละเอียด
ย่าน:Buyantanshi, Chingola Central, Industrial Area, Itawa, Kanini, Martindale, Mindolo, Northrise, Parklands
ช่วงเวลา:เวลาแอฟริกากลาง
เวลาท้องถิ่น:วันจันทร์ 14:12
รหัสโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:211213214215216217

ข้อมูลธุรกิจของ 212

ธุรกิจต่างๆ ใน 212  - Luapula Province