214 รหัสโทรศัพท์

Northern Province | ประเทศแซมเบีย

ข้อมูลโดยละเอียด
ช่วงเวลา:เวลาแอฟริกากลาง
เวลาท้องถิ่น:วันจันทร์ 14:06
รหัสโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:211212213215216217

ธุรกิจต่างๆ ใน 214  - Northern Province