217 รหัสโทรศัพท์

Western Province | ประเทศแซมเบีย

ข้อมูลโดยละเอียด
ช่วงเวลา:เวลาแอฟริกากลาง
เวลาท้องถิ่น:วันจันทร์ 13:12
รหัสโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:211212213214215216